MIKS Integreringskonferanse 2018

“Norge trenger innvandrere”

Lyst til å skape. Lyst til å jobbe. Lyst til å bo.

Bergen

29. november
Scandic Flesland Airport

Oslo

6. desember
Scandic Vulkan

Kurs, seminarer og veiledning

MIKS Ressurssenter for integrering formidler fakta og erfaringsbasert kunnskap om utfordringer og løsningsmodeller i integreringsprosessen til kommuner, næringslivet og ulike organisasjoner

Veiviseren integreringsmodell

Målsettingen med dette seminaret er å øke flyktninger og innvandreres muligheter til å bli inkludert, gjennom å styrke lokalt tverretatlig og tverrfaglig samarbeid.

Hva er MIKS?

MIKS Ressurssenter for integrering er en frivillig organisasjon lokalisert i Bergen. Vi tilbyr kurs, seminarer og rådgivning innen asyl- og flyktningefeltet, samt foredrag, konferanser m.m.

Top