Kurs, seminarer og veiledning

MIKS Ressurssenter for integrering formidler fakta og erfaringsbasert kunnskap om utfordringer og løsningsmodeller i integreringsprosessen til kommuner, næringslivet og ulike organisasjoner

Veiviseren integreringsmodell

Målsettingen med dette seminaret er å inspirere ulike aktører i lokalsamfunnet som arbeider med integrering og inkludering til å styrke det tverretatlige og tverrfaglige samarbeidet.

Hva er MIKS?

MIKS Ressurssenter for integrering er en frivillig organisasjon lokalisert i Bergen. Vi tilbyr kurs, seminarer og rådgivning innen asyl- og flyktningefeltet, samt foredrag, konferanser m.m.

MIKS
Integreringskonferanse
2017

Hvordan kan vi som samfunn bli best mulig på integrering
og inkludering av innvandrere? 

Det finnes mange erfaringer og tanker om hvordan dette kan gjøres, men
hvilken verdi har en god idé dersom den ikke blir delt?

På årets integreringkonferanse vil vi dele erfaringer
og kunnskap om hvordan utvikle et godt inkluderingsarbeid
på arbeidsplassen, i organisasjonen, og i nabolaget.

Inkludering skjer der du er.

MIKS INTEGRERINGSKONFERANSE 2017

Lokalt integreringsarbeid

Det finnes bare muligheter!

Hvordan kan vi som samfunn bli best mulig på integrering
og inkludering av innvandrere? 

Det finnes mange erfaringer og tanker om hvordan dette kan
gjøres, men
hvilken verdi har en god idé
dersom den ikke blir delt?

På årets integreringkonferanse vil vi dele erfaringer
og kunnskap som kan inspirere til å utvikle et
godt inkluderingsarbeid
– på arbeidsplassen,
i organisasjonen, og i nabolaget.

Inkludering skjer der du er.

03Mangfold
mang|fold n1(av mange og –fold) 1. stort og variert antall av noe 2. det å inneha stor variasjon
03Inkludering
in|kludere v2 (fra latin, av in- og claudere ‘lukke’) 1. inbefatte  2.omfatte
03Menneskeverd
menneske|verd n1 (av verd) å ha respekt for menneskeverdet

I SEE HUMANS 2017

MIKS Ressurssenter er stolt over å være med på å arrangere I See Humans for tredje år på rad i Bergen. Sammen med andre frivillige organisasjoner holder vi det vi kaller en ‘non profit folkefest for mangfold, inkludering og menneskeverd’ som består av et bredt sammensatt kulturelt program krydret med appeller fra de ulike organisasjonene. Spill av videoen til høyre om du vil se en teaser fra årets utgave av I See Humans i Bergen.