MIKS Integreringskonferanse

Lyst til å skape – Lyst til å jobbe – Lyst til å bo

Oslo 6. desember 2018, Scandic Vulcan

Bergen 21. februar 2019, Scandic Flesland 

De gode idéene

På årets MIKS Integreringskonferanse har vi fokus på de gode idèene, nytenkning og utvikling som kan inspirere og motivere både innvandrere og ulike aktører i lokalsamfunnet til nyskaping i integreringsarbeidet.

Alle landets kommuner har nå flyktninger og innvandrere som en del av befolkningen. Flertallet av disse er i arbeidsfør alder, og ønsker å jobbe og delta i samfunnet. Det viser seg også at de som deltar i frivillige

organisasjoner og har fått norske venner har langt høyere sysselsetting og føler seg mindre ensomme enn innvandrere uten slike nettverk.

Integrerings- og inkluderingsarbeid er imidlertid komplekst og kan til tider være utfordrende for det enkelte lokalsamfunn, men har du tenkt på hvilke muligheter for nytenkning og utvikling innvandring gir både for kommunen og næringslivet?

På MIKS Integreringskonferanse vil du få høre om spennende og nyskapende tiltak og prosjekter som vi håper kan være til inspirasjon og nytte, enten det er på jobben din eller lag og organisasjoner du er med i.

 

Kurs, seminarer og veiledning

MIKS Ressurssenter for integrering formidler fakta og erfaringsbasert kunnskap om utfordringer og løsningsmodeller i integreringsprosessen til kommuner, næringslivet og ulike organisasjoner

Veiviseren integreringsmodell

Målsettingen med dette seminaret er å øke flyktninger og innvandreres muligheter til å bli inkludert, gjennom å styrke lokalt tverretatlig og tverrfaglig samarbeid.

Hvem er vi?

MIKS Ressurssenter for integrering er en frivillig organisasjon lokalisert i Bergen. Vi tilbyr kurs, seminarer og rådgivning innen asyl- og flyktningefeltet, samt foredrag, konferanser m.m.

Menneskeverd        –        Inkludering        –        Kommunikasjon        –        Samhandling

Top