Kurs, seminarer og veiledning

MIKS Ressurssenter for integrering formidler fakta og erfaringsbasert kunnskap om utfordringer og løsningsmodeller i integreringsprosessen til kommuner, næringslivet og ulike organisasjoner

Veiviseren integreringsmodell

Målsettingen med dette seminaret er å øke flyktninger og innvandreres muligheter til å bli inkludert, gjennom å styrke lokalt tverretatlig og tverrfaglig samarbeid.

Hva er MIKS?

MIKS Ressurssenter for integrering er en frivillig organisasjon lokalisert i Bergen. Vi tilbyr kurs, seminarer og rådgivning innen asyl- og flyktningefeltet, samt foredrag, konferanser m.m.

Seminar i Veiviseren integreringsmodell

Samhandling og kvalitetsutvikling i det lokale integreringsarbeidet.

Veiviseren Integreringsmodell (VI-modellen) inneholder arbeidsmetoder og styringsverktøy som på en systematisk måte vil bidra til å utvikle og kvalitetsforbedre det lokale integreringsarbeidet.

Målsettingen med seminaret er å inspirere ulike aktører i lokalsamfunnet som arbeider med inkludering og integrering til å styrke det tverrfaglige og tverretatlige samarbeidet, samt å sette fokus på kvalitetsutvikling av lokale integreringsprosjekter.

Sarpsborg 08. februar 2018

Scandic Sarpsborg 09:00 – 16:00

Seminar om Veiviseren integreringsmodell

 

For å lykkes i det lokale integreringsarbeidet med flyktninger og andre innvandrere er man avhengig av godt samarbeid og kunnskapsdeling mellom ulike aktører i lokalsamfunnet.

Målsettingen med dette seminaret er å øke flyktninger og innvandreres muligheter til å bli inkludert, gjennom å styrke lokalt tverretatlig og tverrfaglig samarbeid.

Veiviseren Integreringsmodell (VI-modellen) inneholder arbeidsmetoder og styringsverktøy som på en systematisk måte vil bidra til å styrke samarbeid, samhandling og kvaliteten i det lokale integreringsarbeidet.

 

08. februar 2018 – Sarspborg
22. februar 2018 – Stavanger
15. mars 2018 – Drammen
03. mai 2018 – Tromsø

 

I SEE HUMANS 2017

MIKS Ressurssenter er stolt over å være med på å arrangere I See Humans for tredje år på rad i Bergen. Sammen med andre frivillige organisasjoner holder vi det vi kaller en ‘non profit folkefest for mangfold, inkludering og menneskeverd’ som består av et bredt sammensatt kulturelt program krydret med appeller fra de ulike organisasjonene. Spill av videoen til høyre om du vil se en teaser fra årets utgave av I See Humans i Bergen.