Tidligere avholdte seminarer og konferanser

Se oversikten under over hva vi har gjort
og hvor vi har vært tidligere

Veiviseren Integreringsmodell
Veiviseren Integreringsmodell inneholder styringsverktøy som bidrar til å utvikle samarbeid og kvalitetsforbedre det lokale integreringsarbeidet. Her finner du en oversikt over hvor vi tidligere har avholdt disse seminarene.
MIKS Integreringkonferanser
Våre konferanser avholdes som regel hvert år i en eller flere av de største byene i landet. Her setter aktuelle foredragsholdere søkelyset på ulike tema på integreringsfeltet. Her finner du oversikt over tidligere konferanser.
Andre arrangement
MIKS deltar (og arrangerer) også på interne møter i kommuner, folkemøter og på konferanser som arrangeres av andre organisasjoner. Vi deltar også i debattforum og lignende.

Dagsseminarer om Veiviseren Integreringsmodell (VI-modellen):

2016: Bergen, Trondheim, Oslo
2017: Stavanger, Bodø, Ålesund, Sandefjord, Kristiansand, Førde, Hamar og Molde
2018: Sarpsborg, Stavanger, Drammen, Skjåk og Lom

Halvdagsseminarer 2018:

Innføring i Veiviseren Integreringsmodell
Ledergruppen m.fl i Bømlo kommune
Ledergruppen og flyktningekonsulent i Masfjorden kommune

Halvdagsseminarer 2018:

Vi-modellen med fokus på samhandling mellom lokale lag og organisasjoner
Lag og organisasjoner i Bømlo kommune
Lag og organisasjoner i Masfjorden kommune

Halvdagsseminarer 2018:

Vi-modellen med fokus på “Frivillighetens rolle i det norske samfunnet”
Voksenopplæringen i Bømlo kommune
Voksenopplæringen i Masfjorden kommune

Foredrag om Veiviseren Integreringsmodell 2016 og 2017

Høyskolen Betanien, Bergen
Høgskulen på Vestlandet, Sogndal
Ledersamling på Haraldsplass Diakonale Stiftelse
Norges Kvinne- og Familieforbunds 100 års jubileum
Opplæringsavdelingen i Hordaland Fylkeskommune, rådgivere med ansvar for minoritetsungdom

MIKS Integreringskonferanser

2013: Asyl- og flyktningebarn i Norge – Rettigheter, muligheter og begrensninger

Stavanger, 27. & 28. august
Bergen, 24. & 25. september
Oslo, 21. & 22. oktober

Foredragsholdere:
Margret Olin, Filmskaper
Magne Raundalen, Barnepsykolog
Terje Einarsen, professor i offentlig rett (UiB)
Anita Bakken, MIKS
Ann-Elisbet Røssland, MIKS
Rudi Bakken, MIKS

2014: Dialog som brobygger: Bosetting og integrering av flyktninger

Bergen, 21. oktober
Oslo, 26. november

Foredragsholdere:
Asbjørn Hellesøy, HMS Vest
Ali Watti, MIKS
Sverre Aarsand, Norges Idrettsforbund (NIS)
Katrine Hausberg, Nygårdsparken barnehage
Magne Raundalen, Barnepsykolog
Nils-Håkon Schultz, Psykologspesialist (UiT)
Anita Bakken, MIKS
Ann-Elisbet Røssland, MIKS

2016: Tilhørighet versus utenforskap

Oslo, 14. april
Bergen, 2. mars

Foredragsholdere:
Thomas Hylland Eriksen, professor sosialantropologisk institutt (UiO)
Kristina Jenssen, Flyktningkoordinator Tolga kommune
Vincent Mrimba, Senterkoordinator Ny-Krohnborg Senter, Bergen kommune
Stian Seland, Leder for landsrådet for Norges Barne- og ungdomsorganisasjoner
Rudi Bakken, Hyssingen produksjonsskole
Christian Hellevang, rådgiver KS
Anita Bakken, MIKS
Ann-Elisbet Røssland, MIKS

2017: Lokalt integreringsarbeid – det finnes bare muligheter

Bergen, 8. november
Oslo, 23. november

Foredragsholdere:
Christian Hellevang, rådgiver KS
Eva Einshøj, faglig og pedagogisk leder ved Belset barnehage, Bærum kommune
Rudi Bakken, Hyssingen produksjonsskole
Ali Shuja Mahmud, butikksjef KIWI Vormsund
Jorunn Sagen Olsen, leder Vennesla frivilligsentral
Lubna Jaffery, kommunikasjonssjef TIDE Buss & Bergen Næringsråd (ressursgruppe)
Anita Bakken, MIKS
Irene Nygårdsvik, Spekulatoriet

Top