MIKS INTEGRERINGSKONFERANSE 2018

Norge trenger innvandrere

Lyst til å skape. Lyst til å jobbe. Lyst til å bo.

Bergen 29. november 2018

Oslo 6. desember 2018

Om innholdet på årets integreringskonferanse:

Innovasjon, utvikling, kvalitet og bærekraft er viktige stikkord for fremtidens integreringsarbeid.

Å styrke innvandreres innflytelse på hverdagslivet og livsutfoldelse gjennom aktiv fritid, utdanning, deltagelse i arbeidslivet og fremme bolyst i lokalmiljøet, er viktige faktorer både for den enkelte og for lokalsamfunnets utvikling. Dette er også sentrale faktorer i forhold til egen helse og i et folkehelseperspektiv. 

I 2015 og 2016 kom det ca 30 000 flyktninger til Norge.
Nå er mange av dem klar for å komme ut i arbeid eller ordinær utdanning, etter å ha vært gjennom det statlige 2-årige introduksjonsprogrammet.

De fleste av flyktningene, og andre personer med innvandrerbakgrunn, har i tillegg med seg både arbeidserfaring og kompetanse fra sine hjemland som de kan nyttiggjøre seg av når de skal reetablere seg i et nytt land.

Hvordan kan vi sikre at flere innvandrere får muligheter til å nyttiggjøre og videreutvikle ressursene sine på en måte som gir mening og livskvalitet for den enkelte, og som skaper stedstilhørighet og aktiv samfunnsdeltakelse?

 

Vi trenger å  utvikle en felles forståelse for at vi må tenke mer helhetlig og se sammenhengen i de mulighetene og utfordringene som er knyttet til lokalt integrerings- og inkluderingsarbeid.
I et mangfoldig samfunn må vi finne gode og hensiktsmessige måter å samarbeide på som fremmer tverrsektoriell samhandling, nytenkning og kvalitet.

Årets MIKS- konferanse har fokus på grunnleggende faktorer som er viktige for å skape et bærekraftig integrerings- og inkluderingsarbeid i et mangfoldig lokalsamfunn, slik at også personer med innvandrerbakgrunn får styrket sine muligheter til å bli aktive samfunnsdeltakere.

Foredragsholderne på årets konferanse har erfaring og kompetanse innen ulike arbeids-og fagfelt, og har interessante og nyttige innspill som kan være vel verdt å ta med seg.

Målgruppen for konferansen er: offentlige etater, barnehager, grunnskoler, VGS, voksenopplæring, flyktningkonsulenter, NAV, barnevern, asylmottak, helsevesen, næringsliv, lag og organisasjoner, politikere m.fl.

Foredragsholdere:

Foredragsholderene på årets konferanse blir snart offentliggjort

Praktisk informasjon

Kursavgiften dekker: Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.

Betingelser:

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Inntil 3 uker før konferansestart refunderes 50% av deltakeravgiften
  2. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften
  3. Avbestilling gjøres skriftlig til post@miks-norge.no
  4. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. En uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer

Hotellrom (Gjelder konferansen i Bergen): Dersom du ønsker å bestille overnatting på Scandic Flesland i forbindelse med konferansen så kan du gjøre dette i påmeldingsskjemaet (se lenke lenger oppe på siden.)

Top