MIKS INTEGRERINGSKONFERANSE 2017

Lokalt integreringsarbeid – det finnes bare muligheter

Bergen 8. november 2017

Oslo 23. november 2017

Inkludering skjer der du er

Konferansen setter fokus på utdanning, arbeid og sosial integrering som tre sentrale og likeverdige faktorer i lokalt integrerings- og inkluderingsarbeid.

Å styrke flyktninger og andre innvandreres ressurser og skaperevne, samt muligheter til å bli inkludert og føle tilhørighet til det lokalsamfunnet de bor i, er en viktig samfunnsoppgave.

Integrering og inkludering av innvandrere er et felles ansvar som berører alle deler av samfunnet, og det å styrke samhandling og samarbeid mellom ulike lokale aktører er en forutsetning for en god integreringsprosess.

Målgruppen for konferansen er: offentlige etater, barnehage, grunnskole, VGS, høyskoler, universitet, voksenopplæring, flyktningkonsulenter, NAV, barnevern, asylmottak, helsevesen, næringsliv, lag og organisasjoner, politikere m.fl.

Foredragsholdere:

Christian Hellevang

Rådgiver, KS

Jorunn Sagen Olsen

Leder, Vennesla Frivillighetssentral

Ali Shuja Mahmudi

Butikksjef, KIWI Vormsund

Irene Nygårdsvik

Leder, Spekulatoriet

Lubna Jaffery

Kommunikasjonssjef, TIDE ASA

Anita Bakken

Leder, MIKS Ressurssenter for integrering

Rudi Bakken

Verkstedsleder, Hyssingen produksjonsskole

Eva Einshøj

Pedagogisk leder, Belset Barnehage
Bærum kommune

Magnhild Storrøsten

Tjenesteleder, Belset Barnehage
Bærum kommune

Bergen 8. november 2017

Scandic Flesland
(konferansen er avholdt)
Pris: 2.490,-

Oslo 23. november 2017

KS Agenda Møtesenter
Påmeldingsfrist 22. november
Pris: 2.490,-

Program

09:00 - 09:15

Innledning MIKS og KS ”Hvordan kan frivilligheten og kommunene sammen skape gode inkluderende lokalsamfunn?”  v/Christian Hellevang KS

09:15 – 10.00

”En flerkulturell barnehage med fokus på språkutvikling og mangfoldskompetanse”  v/Magnhild Storrøsten, tjenesteleder og Eva Einshøj faglig, pedagogisk leder ved Belset Barnehage i Bærum kommune

10.00 – 10.10

Pause

10:10 – 10:45

”Det handler ikke om å fylle en krukke, men å tenne en ild” - Om frafall, motivasjon, og inspirasjon i skolen. v/Rudi Bakken, Hyssingen Produksjonsskole, Hordaland Fylkeskommune

10:45 – 11:30

“Å se på mulighetene du får som en investering i framtiden” - En historie om å bli godt integrert og gjøre rask karriere i arbeidslivet. v/Ali Shuja Mahmudi, butikksjef Kiwi Vormsund

11:30 – 12:30

Lunsj

12:30 – 13:15

“Frivilligheten – en viktig lærings- og sosialiserings arena” - Erfaringer fra lokalt inkluderingsarbeid. v/Jorunn Sagen Olsen, leder Vennesla Frivillighetssentral

13:15 – 14:00

"Verdighetens økonomi - skaperkraft som økonomiens livsnerve" v/Irene Nygårdsvik, Spekulatoriet

14:00 – 14:15

Pause

14:15 – 15:00

“Mangfold og inkludering i næringslivet” v/Lubna Jaffery – kommunikasjonssjef i Tide Buss, og medlem i Ressursgruppe Mangfold og Inkludering, Bergen Næringsråd

15:00 – 15:45

“Veiviseren Integreringsmodell” - Samhandling og kvalitetsutvikling i lokalt integreringsarbeid. v/Anita Bakken, leder MIKS

15:45 - 16:00

Avslutning ved MIKS

Om Foredragsholderne

Christian Hellevang

Hellevang er utdannet kommunalkandidat fra Norges kommunal. og sosialhøgskole (NKSH), informasjonsrådgiver fra Høgskolen i Lillehammer (HiL) og Master of Public Administration fra Copenhagen Business School. Han har siden 2007 arbeidet som rådgiver i KS.

Eva Einshøj

er pedagogisk leder I Belset barnehage og har studert ved Københavns Socialpædagogiske Seminaruim.

Belset barnehage er en flerkulturell barnehage med spesiell fokus på god integrering. Dette er også en fokusbarnehage for NAFO - nasjonal senter for flerkulturell opplæring. Som fokusbarnehage skal Belset spre erfaringer og kunnskap om flerkulturelt og flerspråklig arbeid i kommunen.

Magnhild Storrøsten

har jobbet som styrer i Bærum kommune i 12 år før hun gikk over i annen jobb som direktør for Drift  på Sykehuset Asker og Bærum i 14 år. Hun har arbeidet som fagdirektør for Espira i 2 år, Asker kommune i 1 år, og arbeider nå som tjenesteleder i Bærum kommune.

Ali Shuja Mahmudi

I år er det syv år siden Mahmudi kom til Norge som syttenåring. Da han kom til Norge, hadde han aldri gått på skole, og kunne ikke lese, skrive eller regne – og selvfølgelig kunne han ikke norsk. Ett år etter at han satte foten på norsk jord, fikk han sin første butikksjef jobb – kanskje som landets yngste butikksjef. I dag leder Mahmudi sin tredje butikk, og mener selv at karrieren bare så vidt har begynt.

Jorunn Sagen Olsen

er utdannet ved UIB, og er nå leder Vennesla Frivillighetssentral der hun har arbeidet i 9 år. Målet for Vennesla Frivilligsentral er å motivere til frivillig arbeid, skape samarbeid mellom organisasjoner, kommune og enkeltmennesker. Vennesla Frivilligsentral arbeider også med å skape møteplasser som skal bygge broer mellom generasjoner og ulike kulturer og miljøer i samarbeid med kommunen og frivillige organisasjoner

Irene Nygårdsvik

er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, hoppet av doktorgradsstudier ved NHH for nesten ti år siden for å følge sin egen nysgjerringhetsdrevne forskning innen økonomi og dialog. Nygårdsvik har utviklet rammeverket for en økonomisk tenkning som hun kaller "Rausheten og verdighetens økonomi - skaperkraft som økonomiens livsnerve".

Lubna Jaffery

Lubna Jaffery ble født av arbeidsinnvandrere som kom til Norge på 1970-tallet. Selv er hun utdannet statsviter, hun har hatt flere sentrale politiske verv blant annet statssekretær i kulturdepartementet. Til daglig arbeider hun som kommunikasjonssjef i Tide Buss some r en av Bergens mest flerkulturelle arbeidsplasser.

Anita Bakken

Er utdannet ved Universitetet i Bergen med blant annet sosialantropologi, psykologi og personalpsykologi i fagkretsen og har siden 1993 arbeidet med asylsøkere og flyktninger. Hun har vært driftsoperatør og mottaksleder, informasjons- og bosettingsansvarlig ved ulike asylmottak og har vært med og utviklet og ledet flere integreringsprosjekter. Hun har også vært kursleder på dagsseminarer om Veiviseren Integreringsmodell som i løpet av siste året er blitt arrangert i 11 byer.

Rudi Bakken

Har lang erfaring fra arbeid med asylsøkere og flyktninger, og har blant annet ledet en spesialavdeling for enslige mindreårige asylsøkere med særskilt oppfølgingsbehov. Han arbeider i dag som verkstedsleder på kulturverkstedet ved Hyssingen produksjonsskole, som er landets første produksjonsskole; et tiltak for elever som dropper ut av ordinær videregående skole.

Praktisk informasjon

Kursavgiften dekker: Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.

Betingelser:

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Inntil 3 uker før konferansestart refunderes 50% av deltakeravgiften
  2. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften
  3. Avbestilling gjøres skriftlig til post@miks-norge.no
  4. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. En uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer

Hotellrom (Gjelder konferansen i Bergen): Dersom du ønsker å bestille overnatting på Scandic Flesland i forbindelse med konferansen så kan du gjøre dette i påmeldingsskjemaet (se lenke lenger oppe på siden.)