Om oss

MIKS Ressurssenter for integrering er en frivillig organisasjon lokalisert i Bergen. Vi tilbyr kurs, seminarer og rådgivning innen asyl- og flyktningefeltet.

MIKS tilbyr også ulike foredrag og arrangerer konferanser, tema- og debattmøter.

Medarbeiderne i MIKS har lang og omfattende erfaring innen asyl- flyktninge- og innvandrerfeltet. MIKS vil gjennom sin virksomhet gi informasjon og kunnskap om dette komplekse feltet til ulike etater, arbeidsplasser, organisasjoner og andre.

Vi har et utstrakt samarbeid med personer innen ulike fag og forskningemiljøer og har derfor tilgang til kompetente og dyktige foredragsholdere innen forskjellige emnder.

Staben i MIKS Ressurssenter:

Anita Bakken

Anita Bakken

Er utdannet ved UiB og har blant annet sosialantroplogi, psykologi og personalpsykologi i fagkretsen, og har siden 1993 arbeidet med asylsøkere og flyktninger. I tillegg til lang erfaring som kurs- og foredragsholder har hun også arbeidet som:

Ann-Elisbet Røssland

Ann-Elisbet Røssland

Er utdannet helsesøster og har siden 1992 arbeidet med asylsøkere og flyktninger. I tillegg til lang erfaring som kurs- og foredragsholder har hun også arbeidet som:

Rudi Bakken

Rudi Bakken

Er musiker og har siden 1986 arbeidet innen ulike felt med asylsøkere og flyktninger. I tillegg til å ha holdt en rekke foredrag har han arbeidet som:

Vis info
 • leder for barnebasen og kvinnegruppen ved Hellesøy statlige mottak for asylsøkere og Trollvatn statlige mottak for asylsøkere
 • driftsoperatør og som medeier for Vestlandsheimen statlige mottak for asylsøkere og Breisten statlige mottak for asylsøkere.
 • fagansvarlig og som medeier for Breistein barnehjem og familiesenter, et offentlig godkjent barnehjem for flyktning- og asylsøkerbarn og familier.
 • nestleder og informasjonsansvarlig ved Ytrebygda statlige mottak for asylsøkere.
 • deltager i prosjektledelsen til det UDI finansierte prosjektet “En kartlegging av bosniere i tre landkommuner 1996”.
 • deltager i prosjektgruppen som utviklet SoHo (Se oss Hør oss) – en rettighetsorganisasjon for og med asylsøkerbarn og ungdom.
 • leder for ulike integreringsprosjekter rettet mot idrettslag og frivillige organisasjoner.
Vis info
 • helsesøster ved Helsetjenesten for flyktninger i Bergen kommune.
 • helsesøster ved Breistein barnehjem og familiesenter, et offentlig godkjent barnehjem der målgruppen var barn og familier med flyktninge- og asylsøkerbakgrunn.
 • helsekoordinator og barne- og familieansvarlig ved Ytrebygda statlige mottak for asylsøkere.
 • har vært tilknyttet “Hellesøy prosjektet” som var et tiltak i regi av Senter for Krisepsykologi, med det formål å bearbeide traumatiserte hendelser for kosovo-albanske familier som flyktet til Norge.
 • har vært kursholder ved “Hordalandsmodellen – et basiskurs for tverrkulturell forståing” i regi av Hordaland fylkeskommune.
Vis info
 • nestleder ved Vestlandsheimen statlige mottak for asylsøkere.
 • leder for barne- og ungdomsarbeidet ved ovennevnte mottak.
 • kursholder om barne og ungdomsarbeid i mottak i regi av UDI Region Vest.
 • veileder for SoHo (Se oss Hør oss) – rettighetsorganisasjon for asylbarn og ungdom.
 • informasjonsansvarlig ved Ytrebygda statlige mottak for asylsøkere.
 • leder for spesialavdeling for enslige mindreårige asylsøkere med psykiske og fysiske lidelser.
 • veileder og leder for diverse kulturprosjekt i regi av Bergen kommune
Irine Nzungula Lavik

Irine Nzungula Lavik

Er utdannet ved UiB og har bakgrunn innenfor seksuell helse, markedsføring og sosiologi med spesialiseringsretning i velferd, ulikhet, migrasjon, etniske relasjoner og kommunikasjon. I tillegg til å ha vært informatør for en rekke organisasjoner har hun jobbet som:

Vis info
 • Tolk for Noricom
 • Gjesteansvarlig og tolk for Operasjon Dagsverk
 • Brobygger i flerkulturelt arbeid
 • Planlegger og drift av sosiale medier for organisasjoner.
 • Deltager i prosjektgruppen som utviklet «Minuttest» -et lavterskel hurtigtesting tilbud for hiv