Om oss

MIKS Ressurssenter for integrering er en frivillig organisasjon lokalisert i Bergen. Vi tilbyr kurs, seminarer og rådgivning innen asyl- og flyktningefeltet.

MIKS tilbyr også ulike foredrag og arrangerer konferanser, tema- og debattmøter.

Medarbeiderne i MIKS har lang og omfattende erfaring innen asyl- flyktninge- og innvandrerfeltet. MIKS vil gjennom sin virksomhet gi informasjon og kunnskap om dette komplekse feltet til ulike etater, arbeidsplasser, organisasjoner og andre.

Vi har et utstrakt samarbeid med personer innen ulike fag og forskningemiljøer og har derfor tilgang til kompetente og dyktige foredragsholdere innen forskjellige emnder.