Seminar
Veiviseren integreringsmodell
Samhandling og kvalitetsutvikling i det lokale integreringsarbeidet
Vi har nå åpnet påmelding for vårens seminarer om Veiviseren Integreringsmodell i Sarpsborg, Stavanger, Drammen og Tromsø.

Høsten 2016 og i 2017 ble det avholdt seminarer i Bergen, Trondheim, Hamar, Bodø, Stavanger, Ålesund, Førde, Sandefjord, Kristiansand, Oslo og Molde.

Mange kommuner har nå bosatt flyktninger, og ulike etater, næringsliv og organisasjoner er involvert i lokalsamfunnets integreringsarbeid. Samhandling, systematikk og langsiktighet er viktige faktorer for å utvikle en god integreringsprosess og forebygge sosial ekskludering.

For å lykkes i det lokale integreringsarbeidet med flyktninger og andre innvandrere, er man avhengig av godt samarbeid og kunnskapsdeling mellom ulike aktører i lokalsamfunnet.

Målsettingen med dette seminaret er å øke flyktninger og innvandreres muligheter til å bli inkludert, gjennom å styrke lokalt tverretatlig og tverrfaglig samarbeid. For flyktningene kan dette resultere i at flere får mulighet til å bygge nettverk og få bruke sine ressurser, og dermed øke sannsynligheten for å få lønnet arbeid.

Målgruppen for seminaret er aktører innen offentlige etater, barnehage, skoler, flyktningkonsulenter, NAV, barnevern, helse, samt næringsliv, lag og organisasjoner, politikere m.fl.

Seminaret setter fokus på:

Innføring i sentrale arbeidsmåter som vektlegges i VI-modellen.
Samordning av ressurser og tilbud for å styrke den lokale inkluderingskompetansen.
Utvikling av et helhetlig, systematisk og langsiktig planarbeid for integreringsarbeidet.
Opplæring i bruk av INCLUDE – et kvalitet-utviklingsverktøy for prosjektstyring.
Veiviseren Integreringsmodell (VI-modellen) inneholder arbeidsmetoder og styringsverktøy som på en systematisk måte vil bidra til å utvikle og kvalitetsforbedre det lokale integreringsarbeidet. VI-modellen er enkel å bruke, samt lett å tilpasse lokale behov og forutsetninger. 

Seminaret er en kombinasjon av teoriundervisning, dialog og gruppearbeid. Kursmateriell som inneholder INCLUDE kvalitetsutviklingsngsverktøy er inkludert i prisen. Kurslederne er tilknyttet MIKS, og det vil alltid være to personer fra MIKS tilstede på seminaret. 

Nye seminarer blir for høsten 2019 blir snart satt opp.

Tidligere avholdte seminarer i VI-modellen:

2016

Bergen, Trondheim, Oslo

2017

Stavanger, Bodø, Ålesund,
Sandefjord, Kristiansand, Førde,
Hamar, Molde, Bømlo og
Masfjorden

2018

Sarpsborg, Stavanger, Drammen
Nesset, Skjåk og Lom

Top