Seminar

Veiviseren integreringsmodell

Samhandling og kvalitetsutvikling i det lokale integreringsarbeidet

Vi har nå åpnet påmelding for årets to siste seminarer om Veiviseren Integreringsmodell, i Sarpsborg og Molde. Høsten 2016 og våren 2017 ble det avholdt seminarer i Bergen, Trondheim, Hamar, Bodø, Stavanger, Ålesund, Førde, Sandefjord, Kristiansand og Tromsø.

Mange kommuner har nå bosatt flyktninger, og ulike etater, næringsliv og organisasjoner er involvert i lokalsamfunn. integreringsarbeid. Samhandling, systematikk og langsiktighet er viktige faktorer for å utvikle en god integreringsprosess og forebygge sosial ekskludering.

Målsettingen med seminaret er å inspirere ulike aktører I lokalsamfunnet som arbeider med integrering og inkludering til å styrke det tverretatlige og tverrfaglige samarbeidet, samt sette fokus på kvalitetsutvikling av lokale integreringsprosjekter.

Målgruppen for seminaret er aktører innen offentlige etater, barnehage, skoler, flyktningkonsulenter, NAV, barnevern, helse, samt næringsliv, lag og organisasjoner, politikere m.fl.

Seminaret setter fokus på:

Innføring i sentrale arbeidsmåter som vektlegges i VI-modellen.

Samordning av ressurser og tilbud for å styrke den lokale inkluderingskompetansen.

Utvikling av et helhetlig, systematisk og langsiktig planarbeid for integreringsarbeidet.

Opplæring i bruk av INCLUDE – et kvalitet-utviklingsverktøy for prosjektstyring.

Veiviseren Integreringsmodell (VI-modellen) inneholder arbeidsmetoder og styringsverktøy som på en systematisk måte vil bidra til å utvikle og kvalitetsforbedre det lokale integreringsarbeidet. VI-modellen er enkel å bruke, samt lett å tilpasse lokale behov og forutsetninger. 

Seminaret er en kombinasjon av teoriundervisning, dialog og gruppearbeid. Kursmateriell som inneholder INCLUDE kvalitetsutviklingsngsverktøy er inkludert i prisen. Kurslederne er tilknyttet MIKS, og det vil alltid være to personer fra MIKS tilstede på seminaret. 

Sarpsborg – 07. desember 2017

Scandic Sarpsborg

Tid: 09.00-16.00

Prisinformasjon og påmelding:

Pris per deltager:1.990,-

Prisen inkluderer kursmateriell, pausemat, kaffe/te/vann og lunsjbuffet.

Max 25 deltakere pr seminar.

Molde – 29. november 2017

Scandic Seilet

Tid: 09.00-16.00

Prisinformasjon og påmelding:

Pris per deltager:1.990,-

Prisen inkluderer kursmateriell, pausemat, kaffe/te/vann og lunsjbuffet.

Max 25 deltakere pr seminar.

Betingelser og avmelding:
1. Påmeldingen er bindende.

2. Ved avbestillinger inntil tre uker før seminarstart refunderes deltakeravgiften i sin helhet
Mindre enn tre uker før seminarstart gis ingen refusjon av deltakeravften.

Avbestilling gjøres skriftlig til post@miks-norge.no

3. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal avholdes.

4. En uke før kurset vill du motta programmet. Dersom du ikke har mottatt noe fra oss ber vi
om at du gir beskjed om dette til post@miks-norge.no

5. Det tas forbehold om programendringer.