Seminar

Veiviseren integreringsmodell

Samhandling og kvalitetsutvikling i det lokale integreringsarbeidet

Vi har nå åpnet påmelding for vårens seminarer om Veiviseren Integreringsmodell i Sarpsborg, Stavanger, Drammen og Tromsø.

Høsten 2016 og i 2017 ble det avholdt seminarer i Bergen, Trondheim, Hamar, Bodø, Stavanger, Ålesund, Førde, Sandefjord, Kristiansand, Oslo og Molde.

Mange kommuner har nå bosatt flyktninger, og ulike etater, næringsliv og organisasjoner er involvert i lokalsamfunnets integreringsarbeid. Samhandling, systematikk og langsiktighet er viktige faktorer for å utvikle en god integreringsprosess og forebygge sosial ekskludering.

For å lykkes i det lokale integreringsarbeidet med flyktninger og andre innvandrere, er man avhengig av godt samarbeid og kunnskapsdeling mellom ulike aktører i lokalsamfunnet.

Målsettingen med dette seminaret er å øke flyktninger og innvandreres muligheter til å bli inkludert, gjennom å styrke lokalt tverretatlig og tverrfaglig samarbeid. For flyktningene kan dette resultere i at flere får mulighet til å bygge nettverk og få bruke sine ressurser, og dermed øke sannsynligheten for å få lønnet arbeid.

Målgruppen for seminaret er aktører innen offentlige etater, barnehage, skoler, flyktningkonsulenter, NAV, barnevern, helse, samt næringsliv, lag og organisasjoner, politikere m.fl.

Seminaret setter fokus på:

Innføring i sentrale arbeidsmåter som vektlegges i VI-modellen.

Samordning av ressurser og tilbud for å styrke den lokale inkluderingskompetansen.

Utvikling av et helhetlig, systematisk og langsiktig planarbeid for integreringsarbeidet.

Opplæring i bruk av INCLUDE – et kvalitet-utviklingsverktøy for prosjektstyring.

Veiviseren Integreringsmodell (VI-modellen) inneholder arbeidsmetoder og styringsverktøy som på en systematisk måte vil bidra til å utvikle og kvalitetsforbedre det lokale integreringsarbeidet. VI-modellen er enkel å bruke, samt lett å tilpasse lokale behov og forutsetninger. 

Seminaret er en kombinasjon av teoriundervisning, dialog og gruppearbeid. Kursmateriell som inneholder INCLUDE kvalitetsutviklingsngsverktøy er inkludert i prisen. Kurslederne er tilknyttet MIKS, og det vil alltid være to personer fra MIKS tilstede på seminaret. 

Meld deg på seminaret i en av byene under:

Sarpsborg 08.02.2018

Scandic Sarpsborg
Tid: 09:00 – 16:00

Pris per deltager: 1.500,-

Prisen inkluderer kursmateriell, pausemat, kaffe/te/vann og lunsjbuffet.

Max 25 deltakere per seminar.

Stavanger 22.02.2018

Scandic Stavanger City
Tid: 09:00 – 16:00

Pris per deltager: 1.500,-

Prisen inkluderer kursmateriell, pausemat, kaffe/te/vann og lunsjbuffet.

Max 25 deltakere per seminar.

Drammen 15.03.2018

Scandic Ambassadør Drammen
Tid: 09:00 – 16:00

Pris per deltager: 1.500,-

Prisen inkluderer kursmateriell, pausemat, kaffe/te/vann og lunsjbuffet.

Max 25 deltakere per seminar.

Tromsø - utsatt

Seminaret er utsatt
inntil videre

Pris per deltager: 1.500,-

Prisen inkluderer kursmateriell, pausemat, kaffe/te/vann og lunsjbuffet.

Max 25 deltakere per seminar.

Betingelser og avmelding:
1. Påmeldingen er bindende.

2. Ved avbestillinger inntil tre uker før seminarstart refunderes deltakeravgiften i sin helhet
Mindre enn tre uker før seminarstart gis ingen refusjon av deltakeravften.

Avbestilling gjøres skriftlig til post@miks-norge.no

3. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal avholdes.

4. En uke før kurset vill du motta programmet. Dersom du ikke har mottatt noe fra oss ber vi
om at du gir beskjed om dette til post@miks-norge.no

5. Det tas forbehold om programendringer.

Top