MIKS
Integreringskonferanse

MIKS
Integrerings
konferanse

Våre konferanser avholdes som regel hvert år i en eller flere av de største byene i landet. Her setter aktuelle foredragsholdere søkelyset på ulike tema på integreringsfeltet. Her finner du oversikt over tidligere konferanser.

2018 & 2019: Lyst til å skape – Lyst til å jobbe – Lyst til å bo.

Oslo, 6. desember 2018
Bergen, 21. februar 2019

Foredragsholdere:
Anita Bakken, MIKS:
Fakta og statistikk om innvandring og deltagelse i arbeids-og samfunnsliv
Helga Irene Ellingsen, Masfjorden komune:
Lokalt integrerings- og inkluderingsarbeid av innvandrere sett fra et folkehelseperspektiv
Ann Jørgensen, Distriktssenteret:
Stedstilhørighet, fellesskap og bolyst i flerkulturelle lokalsamfunn
Rudi Bakken, Hyssingen produksjonsskole:
Skaperlyst gir mening og mestring.
Toril Sundal Leirset, Levanger voksenopplæring:
Levanger Arena Arbeid: Nye muligheter til ordinært arbeid for innvandrere med lite utdanning, et pilotprosjekt med språk- og yrkesopplæring i ett.
Rolf Vårdal, Senter for migrasjonshelse – Bergen kommune:
Arbeid og helse – Hvordan kan det å være i arbeid eller ikke få arbeid påvirke den psykiske og fysiske helsen til flyktninger og andre personer med innvandrerbakgrunn?
Francine Mbanza Jensen:
Presentasjon av masteroppgave: Flerkulturelt entreprenørskap i Norge – en kvalitativ studie av veien til egen virksomhet
Anita Bakken og Francine Mbanza Jensen:
Cre8 Gründerhus – et skaperverksted for innovasjon og flerkulturelt entreprenørskap. En kort presentasjon av det nyetablerte grûnderhuset

2017: Lokalt integreringsarbeid – det finnes bare muligheter

Bergen, 8. november
Oslo, 23. november

Foredragsholdere:
Christian Hellevang, rådgiver KS
Eva Einshøj, faglig og pedagogisk leder ved Belset barnehage, Bærum kommune
Rudi Bakken, Hyssingen produksjonsskole
Ali Shuja Mahmud, butikksjef KIWI Vormsund
Jorunn Sagen Olsen, leder Vennesla frivilligsentral
Lubna Jaffery, kommunikasjonssjef TIDE Buss & Bergen Næringsråd (ressursgruppe)
Anita Bakken, MIKS
Irene Nygårdsvik, Spekulatoriet

2016: Tilhørighet versus utenforskap

Oslo, 14. april
Bergen, 2. mars

Foredragsholdere:
Thomas Hylland Eriksen, professor sosialantropologisk institutt (UiO)
Kristina Jenssen, Flyktningkoordinator Tolga kommune
Vincent Mrimba, Senterkoordinator Ny-Krohnborg Senter, Bergen kommune
Stian Seland, Leder for landsrådet for Norges Barne- og ungdomsorganisasjoner
Rudi Bakken, Hyssingen produksjonsskole
Christian Hellevang, rådgiver KS
Anita Bakken, MIKS
Ann-Elisbet Røssland, MIKS

2014: Dialog som brobygger: Bosetting og integrering av flyktninger

Bergen, 21. oktober
Oslo, 26. november

Foredragsholdere:
Asbjørn Hellesøy, HMS Vest
Ali Watti, MIKS
Sverre Aarsand, Norges Idrettsforbund (NIS)
Katrine Hausberg, Nygårdsparken barnehage
Magne Raundalen, Barnepsykolog
Nils-Håkon Schultz, Psykologspesialist (UiT)
Anita Bakken, MIKS
Ann-Elisbet Røssland, MIKS

2013: Asyl- og flyktningebarn i Norge – Rettigheter, muligheter og begrensninger

Stavanger, 27. & 28. august
Bergen, 24. & 25. september
Oslo, 21. & 22. oktober

Foredragsholdere:
Margret Olin, Filmskaper
Magne Raundalen, Barnepsykolog
Terje Einarsen, professor i offentlig rett (UiB)
Anita Bakken, MIKS
Ann-Elisbet Røssland, MIKS
Rudi Bakken, MIKS

Top