Om oss

MIKS Ressurssenter er et flerkulturelt kompetansesenter som arbeider for å styrke mangfoldet og likestillingen i samfunnet. Vi jobber med inkludering, kulturforståelse, kompetanseutvikling og innovasjon gjennom prosjekter, kurs, rådgivning og formidling.

MIKS har bred erfaring med å samarbeide med næringsliv, offentlig sektor og frivillige organisasjoner, og har som mål å bidra til et mer inkluderende og bærekraftig samfunn.

Våre arbeidsområder

w

Integrerings- og inkluderingsarbeid

k

Innovasjon og utviklingsprosjekter

Opplæring og kompetanse

p

Informasjon og rådgivning

Foredrag

Kurs, seminarer og konferanser

Vår målsetting

Arbeide for at for at personer med innvandrerbakgrunn skal få øke sine muligheter til å delta i arbeids-og samfunnslivet.

Bidra til å øke samhandlingen, styrke inkluderingskompetansen og utvikle kvaliteten i lokalt integrerings- og inkluderingsarbeid.

Fremme og videreformidle innvandreres erfaringer, meninger, kompetanse og ressurser

Teamet vårt

Vi har lang og sammensatt erfaring fra arbeid innen flyktning- og migrasjonsfeltet, og med mennesker som befinner seg på ulike nivåer av reetablering i Norge. Teamet i MIKS har jobbet for offentlige og private aktører innen helse- og utdanningssektoren, innen mottaksdrift og humanitære og ideelle organisasjoner. Vi har erfaring gjennom mange år som foredragsholdere ved ulike konferanser og seminarer over hele landet.

Anita Bakken

Daglig leder

Er utdannet ved UiB og har blant annet sosialantroplogi, psykologi og personalpsykologi i fagkretsen, og har siden 1993 arbeidet med asylsøkere og flyktninger.

Astrid Onarheim Spjeldnæs

Prosjektkoordinator

Sykepleier med master i internasjonal helse/folkehelse, og har jobbet innen helse- og sosialsektoren. Hun er initiativtaker, gründer og styreleder for Helsesenter for papirløse i Bergen.

Irine Nzungula Lavik

Visuelle media

Er utdannet ved UiB og har bakgrunn innenfor seksuell helse, markedsføring og sosiologi med spesialiseringsretning i velferd, ulikhet, migrasjon, etniske relasjoner og kommunikasjon.

Ann-Elisbet Røssland

Styreleder

Er utdannet helsesøster og har siden 1992 arbeidet med asylsøkere og flyktninger. Har i tillegg lang erfaring som kurs- og foredragsholder.

Rudi Bakken

Programutvikler & IT

Har bakgrunn fra filmproduksjon og programmering, og har arbeidet innen ulike felt med asylsøkere og flyktninger.

Top