Om oss

MIKS Ressurssenter er en ideell organisasjon lokalisert i Bergen. Vårt samfunnsoppdrag er innen innvandrings- og integreringsfeltet.

MIKS Ressurssenter ble etablert i 2013 og har kontor i Bergen. Vi arrangerer aktiviteter i hele landet.

Våre arbeidsområder

w

Integrerings- og inkluderingsarbeid

k

Innovasjon og utviklingsprosjekter

Opplæring og kompetanse

p

Informasjon og rådgivning

Foredrag

Kurs, seminarer og konferanser

Vår målsetting

Arbeide for at for at personer med innvandrerbakgrunn skal få øke sine muligheter til å delta i arbeids-og samfunnslivet.

Bidra til å øke samhandlingen, styrke inkluderingskompetansen og utvikle kvaliteten i lokalt integrerings- og inkluderingsarbeid.

Fremme og videreformidle innvandreres erfaringer, meninger, kompetanse og ressurser

Teamet vårt

Vi har lang og sammensatt erfaring fra arbeid innen flyktning- og migrasjonsfeltet, og med mennesker som befinner seg på ulike nivåer av reetablering i Norge. Teamet i MIKS har jobbet for offentlige og private aktører innen helse- og utdanningssektoren, innen mottaksdrift og humanitære og ideelle organisasjoner. Vi har erfaring gjennom mange år som foredragsholdere ved ulike konferanser og seminarer over hele landet.

Anita Bakken

Anita Bakken

Daglig leder

Astrid Onarheim Spjeldnæs

Astrid Onarheim Spjeldnæs

Prosjektkoordinator

Irine Nzungula Lavik

Irine Nzungula Lavik

Visuelle media

Ann-Elisbet Røssland

Ann-Elisbet Røssland

Styreleder

Rudi Bakken

Rudi Bakken

IT & media

Top