Veiviseren
Integreringsmodell

Veiviseren integreringsmodell er et styringsverktøy som på en systematisk måte kan bidra med å utvikle, kvalitetsvurdere og kvalitetsforbedre integreringsarbeidet.

Verktøyet er enkelt å bruke og lett å tilpasse lokale behov og forutsetninger.

Et kvalitetssikret integreringsarbeid kan bidra til at flyktninger, samt andre innvandrere, kan få styrket følelsen av tilhørighet til lokalsamfunnet, og dermed skape et bedre utgangspunkt for å få arbeid og delta på fritidsaktiviteter, og slik forbedre både sin helsemessige, økonomiske og sosiale stilling.

Målsetting

Inspirasjon

Å inspirere ulike aktører i kommunene til å styrke og kvalitetsutvikle det tverretatlige og tverrfaglige samarbeidet.

Lokale ressurser

Å sette fokus på at de lokale ressursene og tilbudene som allerede er etablert i lokalsamfunnet i stor grad også kan benyttes i integreringsarbeidet.

Felles ansvar

Å sette fokus på integrering som et felles ansvar i hele lokalsamfunnet, der sosial integrering og arbeid er blant de viktigste faktorene.

Likeverd

Å bidra til å unngå at det utvikler seg underklasser i samfunnet.

Tidligere avholdte seminarer

Dagsseminarer om Veiviseren Integreringsmodell (VI-modellen):

2016:  Bergen, Trondheim, Oslo

2016:  Stavanger, Bodø, Ålesund, Sandefjord, Kristiansand, Førde, Hamar og Molde

2016:  Sarpsborg, Stavanger, Drammen, Skjåk og Lom

Halvdagsseminarer 2018:

Innføring i Veiviseren Integreringsmodell
Ledergruppen m.fl i Bømlo kommune
Ledergruppen og flyktningekonsulent i Masfjorden kommune
Sarpsborg, Stavanger, Drammen, Skjåk og Lom

Samhandling mellom lokale lag og organisasjoner
Lag og organisasjoner i Bømlo kommune
Lag og organisasjoner i Masfjorden kommune

“Frivillighetens rolle i det norske samfunnet”
Voksenopplæringen i Bømlo kommune
Voksenopplæringen i Masfjorden kommune

Foredrag om Veiviseren Integreringsmodell 2016 og 2017

Høyskolen Betanien, Bergen
Høgskulen på Vestlandet, Sogndal
Ledersamling på Haraldsplass Diakonale Stiftelse
Norges Kvinne- og Familieforbunds 100 års jubileum
Opplæringsavdelingen i Hordaland Fylkeskommune, rådgivere med ansvar for minoritetsungdom

Top