Inntaket til Gründerprogrammet er i gang!

Inntaket til Gründerprogrammet er i gang!

Cupcake ipsum dolor sit amet tart carrot cake brownie. Cotton candy chocolate muffin bear claw tart. Chocolate marzipan chocolate bar chocolate wafer gingerbread. Topping pie bonbon. Brownie bonbon oat cake jujubes. Soufflé dragée tart brownie jujubes jelly. Fruitcake...
Digitalt talkshow om inkludering i arbeidslivet

Digitalt talkshow om inkludering i arbeidslivet

“inkludering i koronaens tid kan virke som en umulig oppgave. Gjennom kampanjen #semuligheter oppfordres bedrifter og ledere med rekrutteringsbehov og andre aktører til å være med å løfte fram gode eksempler og synliggjøre hva som faktisk finnes av muligheter...
Top