MIKS var i 2019 medstifter av Cre8 Gründerhus SA som skal være en felles arena for virksomheter som har fokus på flerkulturelt entreprenørskap.

MIKS er medlem av dette samvirket og som en del av vår virksomhet arbeider vi nå med å etablere Cre8 skaperverksted for innovasjon og flerkulturelt entreprenørskap. MIKS skal drifte skaperverkstedet som vil være tilknyttet fellesskapet i Cre8 Gründerhus.

Cre8 skaperverksted vil være spesielt tilrettelagt for gründere med innvandrerbakgrunn i oppstartsfasen av egen bedrift.
Her kan vi tilby lokaler, kurs, seminarer, rådgivning, fellesskap og nettverk, med tilpasset støtte og rådgivning i oppstarts- og utviklingsfasen til de som har behov for dette.

Vårt mål med Cre8 skaperverksted er å bidra til at flere innvandrere får styrket sine muligheter til å etablere og utvikle bærekraftige bedrifter, bli økonomisk selvstendige, få nyttiggjøre seg sine ressurser og ta aktivt del i arbeids – og samfunnslivet.

Vi mener det er viktig at flerkulturelle entreprenører også inkluderes i reelle oppstarts- og innovasjonsmiljøer som allerede eksisterer. Dette kan utløse ressurser som ellers er vanskelig tilgjengelige for innvandrergründere og i tillegg kan det øke mulighetsrommet for en bærekraftig bedriftsetablering.

MIKS har derfor inngått et samarbeid med VIS (Vestlandets Innovasjonsselskap) og Marineholmen Makerspace for å bidra til å inkludere flerkulturelle entreprenører inn i ulike aktiviteter i et allerede utviklet og fungerende økosystem for oppstartsbedrifter.

Kulturforståelse og kultursensitivitet vil være grunnleggende faktorer i alle aktiviteter på Cre8 skaperverksted. Vi vil også fremme grønn næringsutvikling, samt ha fokus på gjenbruk  og etisk handel.

Prosjektet er støttet av:

Top