I vår serie om flerkulturelt entreprenørskap får vi i dag besøk av Vincent Mrimba, direktør i Kulturetaten i Bergen kommune