Bli med i vår undersøkelse om entreprenørskap!

I samarbeid med VIS og Marineholmen Makerspace, har MIKS utviklet et spørreskjema om flerkulturelt entreprenørskap. Vi inviterer deg som har innvandrerbakgrunn til å delta i undersøkelse ved å svare på noen spørsmål om dette temaet. Det digitale spørreskjemaet er tilgjengelig på 17 språk.

Klikk her for å delta

Join our survey on entrepreneurship!

In collaboration with VIS and Marineholmen Makerspace,
MIKS has developed a questionnaire on multicultural entrepreneurship. We invite immigrants in Norway to participate in the survey by answering some questions on this topic. The digital questionnaire is available in 17 languages.

Click here to proceed

Kurs, seminarer og veiledning

MIKS Ressurssenter for integrering formidler fakta og erfaringsbasert kunnskap om utfordringer og løsningsmodeller i integreringsprosessen til kommuner, næringslivet og ulike organisasjoner

Gründerprogram

MIKS, VIS (Vestlandets Innovasjonsselskap) og Marineholmen Makerspace samarbeider om å utvikle konseptet Gründerprogram for flerkulturelle entreprenører, som er en ny metodikk og et verktøy for å stimulere til økt innovasjon, entreprenørskap og gründervirksomhet blant innvandrerbefolkningen

Veiviseren integreringsmodell

Målsettingen med dette seminaret er å øke flyktninger og innvandreres muligheter til å bli inkludert, gjennom å styrke lokalt tverretatlig og tverrfaglig samarbeid

Hvem er vi?

MIKS Ressurssenter for integrering er en ideell organisasjon lokalisert i Bergen. Vi tilbyr kurs, seminarer og rådgivning innen innvandrings- og integreringsfeltet, samt foredrag, konferanser m.m.

Menneskeverd        –        Inkludering        –        Kommunikasjon        –        Samhandling

Top