MIKSpodden

Podkastvert: Irine Nzungula Lavik

Innvandrergründer i Bergen? – tips og gode råd til inspirasjon og nytte!

I denne podkastserien om flerkulturelt entreprenørskap inviterer vi
personer med ulike erfaringer og fra forskjellige posisjoner i samfunnet,
til en uformell prat om muligheter og utfordringer ved det og være
innvandrer og gründer i Norge.

Se episodene her:

Se episodene her:

Top