Seminar
Veiviseren integreringsmodell
Samhandling og kvalitetsutvikling i det lokale integreringsarbeidet

For å styrke integreringsprosessen og bekjempe sosial ekskludering av flyktninger har MIKS Ressurssenter for integrering utviklet Veiviseren integreringsmodell som et verktøy for å bidra til å utvikle det lokale integreringsarbeidet og øke inkluderingskompetansen i kommunene.

MIKS har fått tilskudd fra Arbeids- og Velferdsdirektoratet til å utvikle integreringsmodellen.

Et kvalitetssikret integreringsarbeid kan bidra til at flyktninger, samt andre innvandrere, kan få styrket følelsen av tilhørighet til lokalsamfunnet, og dermed skape et bedre utgangspunkt for å få arbeid og delta på fritidsaktiviteter, og slik forbedre både sin helsemessige, økonomiske og sosiale stilling.

Det kan være vanskelig å vite om arbeidet med lokale integrerings- og inkluderingsprosjekter går i riktig retning i den enkelte kommune. Det kan derfor være behov for metoder og verktøy for å sikre at integreringsarbeidet er av god kvalitet og at det er realistisk og gjennomførbart.

Veiviseren integreringsmodell er et styringsverktøy som på en systematisk måte kan bidra med å utvikle, kvalitetsvurdere og kvalitetsforbedre integreringsarbeidet. Verktøyet er enkelt å bruke og lett å tilbasse lokale behov og forutsetninger.

Det er et velegnet styringsredskap både for kommuner med lang erfaring og kommuner med lilten eller ingen erfaring med å bosette flyktninger.

Målsetting
  • Å inspirere ulike aktører i kommunene til å styrke og kvalitetsutvikle det tverretatlige og tverrfaglige samarbeidet.
  • Å sette fokus på at de lokale ressursene og tilbudene som allerede er etablert i lokalsamfunnet i stor grad også kan benyttes i integreringsarbeidet.
  • Å sette fokus på integrering som et felles ansvar i hele lokalsamfunnet, der sosial integrering og arbeid er blant de viktigste faktorene.
  • Å bidra til å unngå at det utvikler seg underklasser i samfunnet.
Målgruppe

Veiviseren integreringsmodell tilbys som et heldagsseminar til kommuner i hele landet. Målgruppen er ulike aktører innen offentlige etater, næringsliv, lag og organisasjoner.

Tidligere avholdte seminarer om VI-modellen:

2016

Bergen, Trondheim, Oslo

2017

Stavanger, Bodø, Ålesund,
Sandefjord, Kristiansand, Førde,
Hamar, Molde, Bømlo og
Masfjorden

2018

Sarpsborg, Stavanger, Drammen
Nesset, Skjåk og Lom

Top