Inkludering skjer der du er!

MIKS Ressurssenter

 

Kurs, seminarer og veiledning

MIKS Ressurssenter for integrering formidler fakta og erfaringsbasert kunnskap om utfordringer og løsningsmodeller i integreringsprosessen til kommuner, næringslivet og ulike organisasjoner

Cre8 skaperverksted

Flerkulturelt skaperverksted for entreprenørskap og grønn innovasjon, hvor formålet er å bidra til at flere innvandrere får økt mulighet til å delta og bli inkludert i arbeidslivet gjennom gründervirksomhet.

Veiviseren integreringsmodell

Målsettingen med dette seminaret er å øke flyktninger og innvandreres muligheter til å bli inkludert, gjennom å styrke lokalt tverretatlig og tverrfaglig samarbeid.

Hvem er vi?

MIKS Ressurssenter for integrering er en frivillig organisasjon lokalisert i Bergen. Vi tilbyr kurs, seminarer og rådgivning innen asyl- og flyktningefeltet, samt foredrag, konferanser m.m.

Menneskeverd        –        Inkludering        –        Kommunikasjon        –        Samhandling

Top