Inkludering skjer der du er!

MIKS Ressurssenter

 

Kurs, seminarer og veiledning

MIKS Ressurssenter for integrering formidler fakta og erfaringsbasert kunnskap om utfordringer og løsningsmodeller i integreringsprosessen til kommuner, næringslivet og ulike organisasjoner

Gründerprogram

MIKS, VIS (Vestlandets Innovasjonsselskap) og Marineholmen Makerspace samarbeider om å utvikle konseptet Gründerprogram for flerkulturelle entreprenører, som er en ny metodikk og et verktøy for å stimulere til økt innovasjon, entreprenørskap og gründervirksomhet blant innvandrerbefolkningen

Veiviseren integreringsmodell

Målsettingen med dette seminaret er å øke flyktninger og innvandreres muligheter til å bli inkludert, gjennom å styrke lokalt tverretatlig og tverrfaglig samarbeid

Hvem er vi?

MIKS Ressurssenter for integrering er en ideell organisasjon lokalisert i Bergen. Vi tilbyr kurs, seminarer og rådgivning innen innvandrings- og integreringsfeltet, samt foredrag, konferanser m.m.

Menneskeverd        –        Inkludering        –        Kommunikasjon        –        Samhandling

Top