Mangfold
inkludering
kommunikasjon
samarbeid

KIME

Gründerprogram for flerkulturelle entreprenører

KIME Gründerprogram er et unikt og nyskapende entreprenørskapsprogram utviklet spesielt for innvandrere i Norge. Programmet tilbyr deltakerne praktisk veiledning og støtte for å starte og drive sin egen virksomhet, og legger vekt på å skape bærekraftig selvstendig sysselsetting.

Veiviseren

Integreringsmodell

Målsettingen med dette seminaret er å øke flyktninger og innvandreres muligheter til å bli inkludert, gjennom å styrke lokalt tverretatlig og tverrfaglig samarbeid.

Konferanse

MIKS Integreringskonferanse

Våre integreringskonferanse avholder årlig i en eller flere av de største byene i landet, med fokus på ulike tema på integreringsfeltet.

Bli med i vår undersøkelse om entreprenørskap!

I samarbeid med VIS og Marineholmen Makerspace, har MIKS utviklet et spørreskjema om flerkulturelt entreprenørskap. Vi inviterer deg som har innvandrerbakgrunn til å delta i undersøkelse ved å svare på noen spørsmål om dette temaet. Det digitale spørreskjemaet er tilgjengelig på 17 språk.

Klikk her for å delta

Join our survey on entrepreneurship!

In collaboration with VIS and Marineholmen Makerspace,
MIKS has developed a questionnaire on multicultural entrepreneurship. We invite immigrants in Norway to participate in the survey by answering some questions on this topic. The digital questionnaire is available in 17 languages.

Click here to proceed

Top