Kime Gründerprogram

FOR flerkulturelle entreprenører

I KIME Gründerprogram får deltakerne en unik mulighet til å lære om innovasjon og entreprenørskap, samtidig som de utvikler sitt skapende potensial i et inkluderende og mangfoldig miljø, hvor de kan bygge nettverk og utveksle erfaringer. Gjennom programmet vil deltakerne kunne skape sin egen arbeidsplass og bidra til å skape en bærekraftig framtid.

KIME Gründerprogram er støttet av:

Målsetting:

KIME Gründerprogram ønsker å bidra til å skape en inkluderende og mangfoldig entreprenørskaps-kultur i Norge ved å gi innvandrere verktøyene de trenger for å utvikle sin kreative og entreprenørielle kompetanse og skape sin egen suksesshistorie.

KIMG Gründerprogram er et pedagogisk, faglig, praktisk og strukturert kompetansetiltak for personer som vil etablere og utvikle egne forretningsideer, og for personer som vil bidra til nyskaping og utviklingsarbeid i etablerte bedrifter.

Vi er for deg som:

Er innvandrer og bor i Bergen eller omegnskommuner, fortrinnsvis du som er registrert arbeidssøker hos NAV eller er deltaker i Introduksjonsprogrammet og som:

 • ønsker å etablere og utvikle eget firma og som har behov for et tilrettelagt og tilpasset etablererprogram i oppstartsfasen.
 • ønsker å lære mer om innovasjon og entreprenørskap, men som ikke nødvendigvis ønsker å etablere et eget firma.

KIME Gründerprogram er tilgjengelig både for deg med realkompetanse og formell kompetanse.

Innhold:

KIME grunderprogram er et unikt entreprenørskaps-program utviklet av MIKS Ressurssenter i samarbeid med Entreprenerdy og VIS-Vestlandets Innovasjonssselskap, og har som mål å gi deltakerne en grundig innføring i norsk næringsliv, samfunn og kultur.

Programmet gir deltakerne mulighet til å utvikle sin forretningsidé og få hjelp til å utvikle en forretningsplan. Deltakerne får også opplæring i grunnleggende forretningskompetanse, som markedsføring, økonomi og organisasjonsutvikling.

Programmet er nyskapende og skiller seg fra andre entreprenørskapsprogrammer ved å tilby språktrening og samfunnsopplæring i tillegg til opplæring i forretningsutvikling. Deltakerne får en helhetlig tilnærming til gründerprosessen og får samtidig muligheten til å lære norsk.

Programmet er bærekraftig i den forstand at det gir deltakerne ferdigheter og kunnskap som de kan bruke resten av livet, uavhengig av om de fortsetter å drive sin egen virksomhet eller ikke.

Når deltakerne fullfører KIME Gründerprogram, har de:

 • Skapt en solid forretningsplan som er tilpasset det norske markedet
 • Utviklet en effektiv markedsføringsstrategi og finansieringsplan
 • Fått økt kunnskap om det norske samfunnet og hvordan man driver en bedrift her

Dette gir deltakerne:

 • Bedre selvtillit og tro på egne evner
 • Muligheten til å starte sin egen virksomhet
 • Verktøyene som trengs for å lykkes i det norske markedet

Gjennom programmet har deltakerne også:

 • Fått verdifull erfaring og nettverk gjennom samarbeid med andre deltakere
 • Blitt introdusert for ulike støtte- og finansieringsordninger for oppstartsselskaper
 • Fått tilgang til nettverk, ressurser og kompetanse fra MIKS Ressurssenter og samarbeidspartnere

Dette betyr at deltakerne kan:

 • Skape arbeidsplasser og økonomisk vekst i samfunnet
 • Gi tilbake til lokalsamfunnet og styrke det flerkulturelle mangfoldet
 • Være en del av å bygge opp et bærekraftig og inkluderende næringsliv i Norge

Bli med i vår undersøkelse om entreprenørskap!

I samarbeid med VIS og Marineholmen Makerspace, har MIKS utviklet et spørreskjema om flerkulturelt entreprenørskap. Vi inviterer deg som har innvandrerbakgrunn til å delta i undersøkelse ved å svare på noen spørsmål om dette temaet. Det digitale spørreskjemaet er tilgjengelig på 17 språk.

Klikk her for å fortsette

Join our survey on entrepreneurship!

In collaboration with VIS and Marineholmen Makerspace,
MIKS has developed a questionnaire on multicultural entrepreneurship. We invite immigrants in Norway to participate in the survey by answering some questions on this topic. The digital questionnaire is available in 17 languages.

Click here to proceed

Organisering og varighet:

KIME Gründerprogram har en varighet på  16 uker.

Programmet er modulbasert og har en praktisk tilnærming. Det er 2 kursdager pr uke á 5 timer per dag med fellesundervisning, gruppearbeid, veiledning, selvstudie og egenarbeid med etablering og utvikling av eget firma eller case.

Deltakerne kan velge mellom å etablere et firma eller arbeide med en case alene, eller i samarbeid med andre deltakere, og dette vil bli deltakerens hovedoppgave gjennom programmet.

Vi har utviklet en digital læringsplattform som er designet spesielt til KIME Gründerprogram.
På denne læringsplattformen vil deltakerne finne administrativ og faglig informasjon, undervisningsmateriell og oppgaver.

Vi har også utviklet et kurshefte med arbeidsbok tilrettelagt for KIME Gründerprogram, samt en ordliste der vanlige ord, uttrykk og begreper innen bedriftsetablering og forretningslivet blir forklart.

Både kurshefte og ordlisten vil være tilgjengelig for deltakerne både i papir og digital utgave.

KIME Gründerprogram benytter hovedsaklig kurs- og foredragsholdere tilknyttet MIKS, Entreprenerdy og VIS, i tillegg bruker vi eksterne fagpersoner der dette er relevant.

Undervisningsopplegget er fleksibelt og gir muligheter for god tilrettelegging for deltakerne, både på individ- og gruppenivå. Deltakerne får både felles og individuell veiledning fra kompetente kursledere og andre fagpersoner som vil kunne bistå som faglige, praktiske og inspirerende støttespillere gjennom programmet.

Gjennom å delta i KIME Gründerprogram vil deltakerne få mulighet til å styrke sine norskkunnskaper og heve sin digitale kompetanse, samt få innføring i yrkesrettet samfunnskunnskap.

Våre samarbeidspartnere:

Ønsker du mer informasjon?

Last ned vår informasjonsfolder (PDF) som inneholder utfyllende informasjon om KIME Gründerprogram, eller ta kontakt med oss ved å fylle ut kontaktskjemaet under

Vil du vite mer om KIME Gründerprogram?
Skriv til oss!

Send oss en melding på kontaktskjemaet under

15 + 13 =

Top