Kime Gründerprogram

FOR flerkulturelle entreprenører

Vår visjon er å bidra til å skape et mer mangfoldig næringsliv der flere innvandrere får mulighet til å etablere bærekraftige bedrifter, samt få styrke sine muligheter til å bli likestilt og inkludert i  myndigheter og næringslivet sin satsing på innovasjon, entreprenørskap, verdiskaping, jobbskaping, og det grønne skiftet

Våre fire grunnpillarer:

k

Kunnskap

Entreprenørskap er ikke bare et tankesett men også et sett med ferdigheter og kunnskaper som kan læres

Innovasjon

Entreprenørens evne til å se endringsmuligheter og potensiale til å skape nye bedrifter og tjenester

w

Mangfold

Styrken i et mangfoldig team består av de enkelte menneskenes samlede kunnskap og erfaringer

Entreprenørskap

Etablere bærekraftige og skalerbare bedrifter og styrke deltakerne sine personlige muligheter

Målgruppe

Innvandrere som ønsker å etablere og utvikle eget firma og som har behov for et tilrettelagt og tilpasset etablererprogram i oppstartsfasen.

Innvandrere som ønsker å lære mer om innovasjon og entreprenørskap, men som ikke nødvendigvis ønsker å etablere et eget firma.

Gründerprogrammet er tilgjengelig både for innvandrere med realkompetanse og formell kompetanse.

Målsetting

Gründerprogrammet har som overordnet mål å stimulere til økt innovasjon, entreprenørskap og gründervirksomhet blant innvandrerbefolkningen.

Gründerprogrammet er et pedagogisk, faglig, praktisk og strukturert kompetansetiltak for personer som vil etablere og utvikle egne forretningsideer, og for personer som vil bidra til nyskaping og utviklingsarbeid i etablerte bedrifter.

Vi er for deg som

har en  forretningsidé du vil etablere og utvikle. Du kan etablere eget firma når du starter i programmet, som du vil arbeide med å utvikle gjennom programperioden.

har en forretningsidé som du ønsker å utrede mulighetene for å realisere.
Du vil arbeide med å utvikle idéen som egen case og eventuelt etablere firma i løpet av eller i etterkant av programperioden. 

ser Gründerprogrammet som en mulighet til å lære mer om innovasjon og entreprenørskap for å styrke din mulighet som arbeidstaker. Du kan velge en case som du arbeider med gjennom programperioden. Vi vil her oppfordre deltakerne til å arbeide med caser som har fokus på innovasjon og utvikling innen havnæringene, da både myndigheter, næringslivet og forskning har stort fokus på at Norge skal være en ledende havnasjon, og mange av fremtidens yrker vil være innen bærekraftige havnæringer.

Vil du vite mer om KIME Gründerprogram?
Skriv til oss!

Send oss en melding på kontaktskjemaet under

Top