Kime Gründerprogram

FOR flerkulturelle entreprenører

I dette programmet får deltakerne kunnskap om innovasjon og entreprenørskap, samt utvikle sitt skapende potensiale på en allsidig måte i et motiverende, kreativt, inkluderende og mangfoldig miljø hvor de kan skape, utveksle erfaringer og bygge nettverk.

KIME Gründerprogram er støttet av:

Målsetting:

KIME Gründerprogram har som overordnet mål å medvirke til at flere innvandrere får mulighet til å delta i arbeids- og samfunnslivet gjennom å stimulere til økt innovasjon, entreprenørskap og gründervirksomhet blant innvandrerbefolkningen.

Gründerprogrammet er et pedagogisk, faglig, praktisk og strukturert kompetansetiltak for personer som vil etablere og utvikle egne forretningsideer, og for personer som vil bidra til nyskaping og utviklingsarbeid i etablerte bedrifter.

Vi er for deg som:

Er innvandrer og bor i Bergen eller omegnskommuner, fortrinnsvis du som er registrert arbeidssøker hos NAV eller er i siste fase av “Introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere” og som:

  • ønsker å etablere og utvikle eget firma og som har behov for et tilrettelagt og tilpasset etablererprogram i oppstartsfasen.
  • ønsker å lære mer om innovasjon og entreprenørskap, men som ikke nødvendigvis ønsker å etablere et eget firma.

KIME Gründerprogram er tilgjengelig både for deg med realkompetanse og formell kompetanse.

Innhold:

Motivene for å søke på KIME Gründerprogram kan være mange og ulike, og behovet for støtte og råd underveis vil også variere på ulike områder i forhold til deltakernes reelle behov. Dette tar vi hensyn til i programmet, både i henhold til norskkunnskaper, digitale ferdigheter, tidligere kompetanse og arbeidserfaring, nettverk, samt kulturelle forskjeller.
Gjensidig kulturforståelse og kultursensitivitet er grunnleggende faktorer i programmet.

KIME Gründerprogram inneholder tema som: idéutvikling, Design thinking, forretningsmodellering, markedsføring, kundeinnsikt, økonomi, salg, lovverk, HMS, bærekraftig og lønnsom forretningsutvikling, grønn innovasjon, sirkulær økonomi, internasjonal handel, etisk og rettferdig handel, samfunnsansvar, ledelse og HR, kommunikasjon, samarbeid og konfliktløsning, demokrati og medborgerskap.

Det legges vekt på varierte undervisningsformer og læringsaktiviteter som: forelesninger, gruppearbeid, selvstudium, veiledning, Design thinking, rollespill, caseoppgaver, mappemetodikk, presentasjoner, pitching, dialog, diskusjoner og prototyping (testing av produkter og tjenester).

  • HMS – progresjon 80% 80%
  • Digital markedsføring – progresjon 56% 56%
  • TEMA: Etikk i arbeidslivet – progresjon 70% 70%

Bli med i vår undersøkelse om entreprenørskap!

I samarbeid med VIS og Marineholmen Makerspace, har MIKS utviklet et spørreskjema om flerkulturelt entreprenørskap. Vi inviterer deg som har innvandrerbakgrunn til å delta i undersøkelse ved å svare på noen spørsmål om dette temaet. Det digitale spørreskjemaet er tilgjengelig på 17 språk.

Klikk her for å fortsette

Join our survey on entrepreneurship!

In collaboration with VIS and Marineholmen Makerspace,
MIKS has developed a questionnaire on multicultural entrepreneurship. We invite immigrants in Norway to participate in the survey by answering some questions on this topic. The digital questionnaire is available in 17 languages.

Click here to proceed

Organisering og varighet:

KIME Gründerprogram består av 2 programmer med ulikt omfang og ulik varighet.

Program 1: har en varighet på 16 uker.
Program 2: har en varighet på 38 uker.

Programmet er modulbasert og har en praktisk tilnærming. Det er 2-3 kursdager pr uke á 6 timer per dag med fellesundervisning, gruppearbeid, veiledning, selvstudie og egenarbeid med etablering og utvikling av eget firma eller case.

Deltakerne kan velge mellom å etablere et firma eller arbeide med en case alene, eller i samarbeid med andre deltakere, og dette vil bli deltakerens hovedoppgave gjennom programmet.

Vi har utviklet en digital læringsplattform som er designet spesielt til KIME Gründerprogram.
På denne læringsplattformen vil deltakerne finne administrativ og faglig informasjon, undervisningsmateriell, oppgaver, og ha kontakt med foredragsholdere og andre deltakere.

Vi har også utviklet et kurshefte med arbeidsbok tilrettelagt for KIME Gründerprogram, samt en ordliste der vanlige ord, uttrykk og begreper innen bedriftsetablering og forretningslivet blir forklart.

Både kurshefte og ordlisten vil være tilgjengelig for deltakerne både i papir og digital utgave.

KIME Gründerprogram benytter hovedsaklig kurs- og foredragsholdere tilknyttet MIKS, Marineholmen Makerspace, Ocean Innovation m/samarbeidspartnere og VIS, i tillegg bruker vi eksterne fagpersoner der dette er relevant.

Undervisningsopplegget er fleksibelt og gir muligheter for god tilrettelegging for deltakerne, både på individ- og gruppenivå. Deltakerne får både felles og individuell veiledning fra kompetente kursledere og andre fagpersoner, samt tilbud om mentor og gründerkompis som vil kunne bistå som faglige, praktiske og inspirerende støttespillere gjennom programmet.

Gjennom å delta i KIME Gründerprogram vil deltakerne få mulighet til å styrke sine norskkunnskaper og heve sin digitale kompetanse.

Våre samarbeidspartnere:

Ønsker du mer informasjon?

Last ned vår informasjonsfolder (PDF) som inneholder utfyllende informasjon om KIME Gründerprogram, eller ta kontakt med oss ved å fylle ut kontaktskjemaet under

Vil du vite mer om KIME Gründerprogram?
Skriv til oss!

Send oss en melding på kontaktskjemaet under

Top